RKT Kunststoftechniek Rombouts Kunststoftechniek Tholen

Project Delfluent AWZI Houtrust Den Haag

Begin 2016 hebben wij op verzoek van Delfluent (actief in (afval)waterzuivering) een bezoek gebracht aan Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust in Den Haag. De elementen van overstortgoten op de twee bezinktanks waren door de tand des tijds en door Waterstofsulfide (H2S) aan de bovenranden door betonrot aangetast. Door de verschillende hoogtes in de overstortranden trad debietverschil op.

In overleg met de klant hebben wij voor een oplossing gezorgd. De oplossing bestaat uit een relining van de betonnen bovenranden met een custom made GVK-vormstuk. Na ruim twee jaar overleg, diverse updates in offerte- en ontwerpstadia was de kogel door de kerk. Ook kwam er budget vrij om dit project te realiseren.

Fases

In totaal hebben we 144 meter aan GVK-vormstukken geproduceerd. In juni en juli hebben wij het project gerealiseerd. In verband met het verlagen van het rioolwaterniveau in bezinktank 1, en het verwerken van rioolwateraanvoer via bezinktank 2, moest dit project in twee fases uitgevoerd worden.

Bij het uitvoeren van deze klus hoopten we op een droge periode. 4 mm regen was namelijk al voldoende om, vanwege de grote aanvoer van rioolwater, het werk niet door te laten gaan. We hebben echter één van de droogste zomerperiodes ooit achter de rug. Hierdoor konden we het werk zonder stagnaties en volgens planning opleveren.

Bedankt

Onze dank gaat uit naar onze opdrachtgever Delfluent en hun betrokken medewerkers voor het vertrouwen in RKT. We willen ook onze collega’s van het productie-/installatieteam complimenteren voor het leveren van een ‘dijk’ van een prestatie!

Terug naar overzicht