RKT Kunststoftechniek Rombouts Kunststoftechniek Tholen

Maritiem Buispaalcover

Vaarwegmarkeringen Drijflichamen Piratenleidingen Olie- & gasleidingen Buispaalcover Waterleidingen HDPE-werkzaamheden

De kunststof Buispaalcover vervangt de traditionele stalen deksel in de waterbouwsector. Dit innovatieve product kan op alle gangbare maten buispaal geplaatst worden. Doordat het product van kunststof is, is er geen roestvorming. Het conserveren van de bovenste meter van de buispaal is derhalve niet meer nodig. Het bewerken van de lasnaden, het verven van de buispaal en het aanbrengen van een reflecterende folie zijn daarmee verleden tijd. Aanvullende zaken kunnen eenvoudig op de Buispaalcover worden aangebracht / gemonteerd, zoals scheepvaartbebording, radarreflectoren, verlichting en paalnummering.

Weersinvloeden hebben geen effect op het monteren van de cover op de buispaal, dit in tegenstelling tot het ter plaatse conserveren van buispaaldeksels met een traditioneel verfsysteem. De Buispaalcover kan relatief eenvoudig worden aangebracht. Doordat het product in één werkgang wordt aangebracht, wordt enorm veel tijd bespaard tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd omdat er sprake is van een geprefabriceerd eindproduct dat alleen gemonteerd hoeft te worden op de bouwplaats. Voordat het de fabriek verlaat, heeft het product een volledige kwaliteitscontrole ondergaan. Het onderhoud beperkt zich tot periodiek reinigen.

Het product is licht van gewicht, tillen wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Werkzaamheden zoals lassen, branden, ter plaatse conserveren en werken met oplosmiddelen, zijn door het toepassen van de Buispaalcover niet meer nodig. Daarbij is het product 100% recyclebaar.

De belasting voor omgeving en oppervlaktewater wordt tot een minimum beperkt in vergelijking met stalen buispaaldeksels. Er komen geen verfresten vrij door stralen, slijpen of schuren. Boven het water worden geen verf en oplosmiddelen meer gebruikt en er komen geen lasspetters of andere ijzerresten in het oppervlaktewater terecht. Doordat er niet gelast en gebrand wordt, komen er geen schadelijke dampen vrij bij het monteren van het product.

Qua kosten scoort de Buispaalcover aanzienlijk beter dan de traditionele stalen deksel. De exploitatiekosten van de Buispaalcover zijn veel lager dan van de stalen deksel door de lage onderhoudskosten.

Doordat de Buispaalcover in één werkgang aangebracht wordt en de werkzaamheden veel minder tijd in beslag nemen, neemt de beschikbaarheid van objecten toe. Bij schade aan meerpalen door aanvaringen is de Buispaalcover eenvoudig uit te wisselen. Werkzaamheden nemen een fractie van de tijd in beslag, in vergelijk met het traditionele systeem. Dit alles resulteert in minder hinder voor klanten en in minder vaarbewegingen.

Projecten Buispaalcover


RKT is sterk in: